“Năng động tại Nhật Bản” Là chỗ dựa cho nguồn nhân lực nước ngoài với nhiều ước mơ và hy vọng,
KASEI CAREER NEXT hỗ trợ việc làm cho nguồn nhân lực nước ngoài.

Hướng đến giai đoạn tiếp theo
nơi tài năng có thể tỏa sáng!!

YouTube

Nội dung công việc

Dịch vụ

Thay thế cho "Phòng Nhân sự" trong các công ty,
chúng tôi sẽ hỗ trợ toàn diện cho việc tuyển dụng không chỉ nhân sự Nhật Bản mà còn sử dụng nhân sự nước ngoài.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc tuyển dụng.

Dịch vụ|KASEI CAREER NEXT
  • Anh|KASEI CAREER NEXT
  • Anh|KASEI CAREER NEXT
  • Anh|KASEI CAREER NEXT
  • Anh|KASEI CAREER NEXT
  • Anh|KASEI CAREER NEXT
  • Anh|KASEI CAREER NEXT
  • Anh|KASEI CAREER NEXT
  • Anh|KASEI CAREER NEXT
Tỏa sáng nguồn nhân lực|KASEI CAREER NEXT

Công ty KASEI CAREER NEXT điều động nhân viên được tuyển dụng bởi công ty phái cử "Công ty TNHH Kasei" dựa trên "Luật phái cử người lao động". Chúng tôi điều động nguồn nhân lực phù hợp nhất cho các công ty, từ nhân viên văn phòng, nhân viên kinh doanh, nhân viên phục vụ, nhân viên sản xuất cho đến nhân viên có trình độ cao (nhân viên kỹ thuật chuyên môn). Hơn nữa chúng tôi cũng nhận được nhiều yêu cầu về công việc phiên dịch và biên dịch. Công ty KASEI CAREER NEXT tiếp nhận sinh viên châu Á đang học tập tại Nhật Bản và gửi họ đến các công ty tiếp nhận và các nhân sự châu Á có nguyện vọng làm việc ở công ty Nhật, bao gồm cả lao động người Nhật.