Tập trung học những kỹ năng mà bạn mong muốn tại lớp học tiếng Nhật của KASEI!

Tập trung học những kỹ năng mà bạn mong muốn tại lớp học tiếng Nhật của KASEI!

Chỉ cần đi bộ từ ga Tsuchiura của tỉnh Ibaraki!

Nếu bạn không có thời gian đi học cả ngày ở trên trường nhưng vẫn muốn học tiếng Nhật!

Nếu bạn muốn chú trọng học những phần chưa hiểu! Muốn cải thiện khả năng tiếng Nhật!

Nếu bạn thấy những thủ tục ở trường học của con, ở bệnh viện hay toà thị chính quá khó!

Thì đây chính là lớp học dành cho bạn, những người đang gặp vấn đề với tiếng Nhật!

——————————————————————————————————————

Thời gian: Tự chọn khung giờ trong khoảng từ 9:00 – 21:00

Ngày học, số buổi: Có thể trao đổi

Chi phí: 1000/h

——————————————————————————————————————

Nếu bạn có hứng thú thì hãy liên hệ cho chúng tôi!

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

KASEI CAREER NEXT

TEL : 029–846−7782

MAIL : kasei_pr@k-c-n.com

 

SNS

Facebook https://www.facebook.com/KASEICAREERNEXT

Instagramhttps://www.instagram.com/kasei_pr/

Twitterhttps://twitter.com/KASEICAREERNEXT

Youtubehttps://www.youtube.com/channel/UC2TemHSFTJMnCHfVlsxmYZA

カテゴリー: Thông báo パーマリンク