Đã mở Website

Đã mở Website 「KASEI CAREER NEXT」.
Công ty chúng tôi chủ yếu làm việc trong mảng tư vấn tìm việc làm chính thức, hỗ trợ việc làm thêm, nỗ lực hết mình với tư cách là cầu nối giữa các doanh nghiệp Nhật Bản với nguồn nhân lực nước ngoài.
Xin trân trọng cảm ơn.

カテゴリー: Thông báo パーマリンク