companyname
Hỏi đáp|KASEI CAREER NEXTHỏi đáp|KASEI CAREER NEXT

Hỏi đáp

Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang chủ
「KASEI CAREER NEXT」

Số điện thoại giải đáp tại đây
Số điện thoại:029-846-7782

Những câu hỏi, trao đổi, v.v… trong trường hợp thắc mắc qua mail,
sau khi điền các chú ý cần thiết từ khuôn mẫu bên dưới, hãy xác nhận
“Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân” và ấn nút gửi.
Công ty chúng tôi sẽ liên lạc lại cho bạn.

  Họ và tên ※Bắt buộc
  Katakana ※Bắt buộc
  Địa chỉ ※Bắt buộc
  Số liên lạc ※Bắt buộc
  Số FAX
  Địa chỉ Email ※Bắt buộc
  Địa chỉ Email xác nhận ※Bắt buộc
  Nội dung câu hỏi ※Bắt buộc
  Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân ※Bắt buộc Đồng ý với Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân dưới

  Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

  1. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân của công ty chúng tôi

  Mục đích sử dụng của thông tin cá nhân mà chúng tôi sử dụng là như sau, và chúng tôi sẽ không sử dụng ngoài mục đích đã nêu ở đây.
  (1)Để bạn làm việc với tư cách là người của công ty chúng tôi.
  (2)Để có thể gửi câu trả lời đối với nội dung yêu cầu của bạn đến chúng tôi.
  (3)Để thảo luận và thực hiện các hợp đồng và giao dịch liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi, thực hiện các quyền và nghĩa vụ dựa trên luật pháp và quy định.
  (4)Để nâng cao sự thuận tiện của khách hàng trên các trang web mà chúng tôi điều hành và vận hành
  ①Để thực hiện xác thực cá nhân, các tác vụ vận hành, v.v. cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ
  ②Để xác nhận và giải thích các sản phẩm và dịch vụ bạn đã đăng ký
  ③Để trả lời các thắc mắc, ý kiến liên quan đến dịch vụ và sản phẩm
  ④Điều tra và phân tích việc sử dụng dịch vụ của khách hàng và phát triển các dịch vụ mới và cải tiến dịch vụ.
  ⑤Để gửi thông tin như thông tin chiến dịch, bản tin e-mail và các thông báo khác nhau
  ⑥Để xác nhận rằng người dùng trang web là bạn
  ⑦Làm trung gian hoặc môi giới với các đối tác kinh doanh của chúng tôi
  ⑧Thay mặt cho các đối tác kinh doanh của chúng tôi để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ
  ⑨Cá nhân hóa nội dung dịch vụ, thông tin / nội dung, quảng cáo, v.v. do khách hàng cung cấp.
  (*1)If you provide personal information for purposes other than these purposes, we will inform you of the purpose of use each time.
  (*2)Trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng nêu trên, chúng tôi có thể giao thông tin cá nhân của bạn cho một công ty khác mà phù hợp đáp ứng các tiêu chuẩn hợp đồng của chúng tôi.
  ⑩Ngoài ra, để đạt được mục đích sử dụng khi mục đích sử dụng được xác định

  2. Cung cấp và ủy thác thông tin cá nhân cho bên thứ ba

  Về nguyên tắc, chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của người dùng.
  Chúng tôi sẽ chỉ công bố thông tin sau khi được sự đồng ý của khách hàng sau khi đã chỉ rõ người nhận và nội dung thông tin cung cấp. Tuy nhiên, trong những trường hợp sau, thông tin cá nhân có thể bị tiết lộ mà không cần sự đồng ý của khách hàng, trong chừng mực không vi phạm pháp luật có liên quan.
  (1)Khi khách hàng xác định rằng sẽ bất lợi cho bên thứ ba
  (2)Trong trường hợp đặc biệt cần thiết để cải thiện sức khỏe cộng đồng hoặc thúc đẩy sự phát triển khỏe mạnh của trẻ em và khó có được sự đồng ý của khách hàng
  (3)Khi cần thiết cho một tổ chức quốc gia hoặc tổ chức công địa phương hoặc một người được giao phó để thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật, việc nhận được sự đồng ý của khách hàng sẽ cản trở việc thực hiện công việc. Khi có rủi ro
  (4)Khi tòa án, văn phòng công tố viên, cảnh sát, đoàn luật sư, trung tâm người tiêu dùng hoặc một tổ chức có thẩm quyền tương đương yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân
  (5)Khi bản thân khách hàng yêu cầu rõ ràng việc tiết lộ hoặc cung cấp cho bên thứ ba
  (6)Khi việc tiết lộ hoặc cung cấp được pháp luật cho phép
  (7)Khi cần thiết phải tiết lộ thông tin cá nhân để bảo vệ quyền lợi và tài sản của Công ty TNHH Kasei (sau đây gọi là "công ty điều hành")
  (8)Khi xác định một cách hợp lý rằng cần phải cung cấp dịch vụ cho khách hàng kia

  3. Khi cung cấp thông tin cá nhân

  Ngoại trừ các trường hợp sau, thông tin cá nhân đã cung cấp sẽ không được cung cấp hoặc gửi cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước.
  ①Việc gửi các mục thông tin cá nhân mà bạn cung cấp là tùy chọn, nhưng nếu bạn không cung cấp, chúng tôi có thể không cung cấp đủ các dịch vụ cho công việc, tuyển dụng và giải đáp thắc mắc.
  ②Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân cho công ty của chúng tôi, vui lòng đảm bảo đồng ý với hướng dẫn sử dụng này trước khi cung cấp.

  4. Tiết lộ, sửa chữa, đình chỉ sử dụng, xóa thông tin cá nhân

  Chúng tôi sẽ quản lý chặt chẽ thông tin cá nhân và sẽ thành lập người chịu trách nhiệm quản lý và duy trì các quy tắc xử lý để ngăn chặn truy cập trái phép, mất mát, phá hủy, làm sai lệch và rò rỉ thông tin cá nhân. Để ngăn chặn rò rỉ, mất mát hoặc hư hỏng thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ triển khai và thực hiện các biện pháp quản lý an toàn. Ngoài ra, chúng tôi sẽ thực hiện các quy trình để ngăn ngừa sự cố xảy ra, và trong trường hợp không may xảy ra sự cố, chúng tôi sẽ kịp thời có các biện pháp khắc phục để ngăn ngừa sự cố tái diễn.

  5. Truy cập phân tích nhật ký

  Trang web này ghi lại thông tin của người dùng đã truy cập dưới dạng nhật ký truy cập.
  Thông tin được ghi lại bao gồm địa chỉ IP của người đã truy cập, số lần truy cập, v.v., nhưng không bao gồm thông tin có thể xác định một cá nhân. Nhật ký truy cập được sử dụng để quản lý trang web này và phân tích tình trạng sử dụng.

  6. Sửa đổi chính sách bảo mật

  Trang web này có thể thay đổi chính sách bảo mật của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước để đáp ứng với những thay đổi về điều kiện xã hội, tiến bộ công nghệ, thay đổi trong các môi trường khác nhau, v.v.

  7. Tiết lộ thông tin cá nhân, tiếp nhận khiếu nại, v.v.

  Các thắc mắc liên quan đến yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân, sửa, xóa, yêu cầu tạm ngừng sử dụng, khiếu nại… vui lòng sử dụng biểu mẫu liên hệ bên dưới.

  [ Mẫu yêu cầu ]
  Tên công ty : Công ty cổ phần Kasei
  Người phụ trách : Bảo vệ thông tin cá nhân Người phụ trách : Ban thư ký
  Bấm vào đây để yêu cầu và câu hỏi

   Trang xác nhận không có. Hãy gửi mail sau khi xác nhận nội dung.